Contact
Prof. Dr. Stefan Dech
German Aerospace Center (DLR)

Earth Observation Center (EOC)
German Remote Sensing Data Center
, Director DFD
Tel: +49 8153 28-2885

Fax: +49 8153 28-3444

E-Mail: Stefan.Dech@dlr.de
Bernadette Jung
German Aerospace Center

Corporate Communications, Oberpfaffenhofen

Tel: +49 8153 28-2251

Fax: +49 8153 28-1243

E-Mail: Bernadette.Jung@dlr.de
URL for this article
http://www.dlr.de/eoc/en/desktopdefault.aspx/tabid-5258/14218_read-36274/
Links zu diesem Artikel
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10293/427_read-6356/year-all/