Contact
Dr.rer.nat. Tobias Schneiderhan
German Aerospace Center (DLR)

German Remote Sensing Data Center
, Geo-Risks and Civil Security
Tel: +49 8153 28-3319

Fax: +49 8153 28-1445

E-Mail: Tobias.Schneiderhan@dlr.de
URL for this article
http://www.dlr.de/eoc/en/desktopdefault.aspx/tabid-5258/15811_read-39556/
Links zu diesem Artikel
http://www.verwaltung-innovativ.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2014/zki_projektskizze.html