Die MannschaftMannschaft beim Hinflug: STS-122 Crew

Funktion

Name

Kommandant: Stephen Frick (NASA)
Pilot: Alan Poindexter (NASA)
Missionsspezialist: Hans Schlegel (ESA)
Missionsspezialist: Rex Walheim (NASA)
Missionsspezialist: Stanley Love (NASA)
Missionsspezialist: Leland Melvin (NASA)
ISS Flug-Ingenieur: Léopold Eyharts (ESA), Hinflug
ISS Flug-Ingenieur: Dan Tani (NASA), Rückflug

 

 

 

 


URL dieses Artikels
http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-4414/7219_read-10859/