VeranstaltungenInstitutsseminar


Zweimal monatlich, Mittwoch, 15:00 Uhr, im Hörsaal (Rotunde)

 

Datum Titel Referent/Organisation

 17.09.2014

 A toolbox for microwave atmospheric radiative transfer in solar system planets                   Dr. Jana Mendrok / Institutionen för System- och Rymdteknik, Luleå Tekniska Universitet, Kiruna

 


URL for this article
http://www.dlr.de/pf/en/desktopdefault.aspx/tabid-148/1042_read-1900/