InformationsmaterialExperimentbeschreibungen

"Der Seifenfilm-Kanal"
Downlaod / Ansehen (PDF, 0.47 MB)
 
"Der Prandtl-Kanal"
Download / Ansehen (PDF, 0,71 MB)
 
"Der Akustik-Messstand"
Download / Ansehen (PDF, 0,94 MB)
 

"Der Fliegen verstehen - der Rundlauf"
Download / Ansehen (PDF, 0,93 MB)
 

"Der Windkanal"
Download / Ansehen (PDF, 0,66 MB)
 
"Der Flatter-Versuchsstand"
Download / Ansehen (PDF, 0,72 MB)
 


URL dieses Artikels
http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-4966/9867_read-20306/