Kreislaufphysiologie

ESA-Astronaut Thomas Reiter. Bild: ESA
ESA-Astronaut Thomas Reiter. Bild: ESA