DLR-Forschungspilot Stefan Grillenbeck

Stefan Grillenbeck im Cockpit
DLR-Forschungspilot Stefan Grillenbeck
Seit 1996 ist Stefan Grillenbeck DLR-Forschungspilot im Dienste der DLR-Forschungsflotte.